Pelajar 2012


BILANGAN PELAJAR MENGIKUT KELAS

2012

Kelas Rendah

Jumlah : 65  orang

 • Tahun 1 Dahlia : 13 orang
 • Tahun 2 Orkid : 13 orang
 • Tahun 3 Tulip : 8 orang
 • Tahun 4 Cempaka : 12 orang
 • Tahun 5 Anggerik : 9 orang
 • Tahun 6 Raffllesia : 9 orang

Kelas Menengah

Jumlah : 335 orang

 • Tingkatan 1 Al-Ghazali :  37 orang
 • Tingkatan 1 Al-Farabi :  30 orang
 • Tingkatan 1 Al-Khawarizmi : 26 orang
 • Tingkatan 2 Ibnu Sina :  42 orang
 • Tingkatan 2 Ibnu Qayyim : 42 orang
 • Tingkatan 3 Ibnu Rushd :  31 orang
 • Tingkatan 3 Ibnu Battuta :  27 orang
 • Tingkatan 4 Ibnu Khaldun:  26 orang
 • Tingkatan 4 Ibny Haitham :  25 orang
 • Tingkatan 5 Al-Razi :  35 orang

Jumlah Pelajar pada 12 Mei 2012:  385 orang

Advertisements